Dlaczego Oma?
Oma to śląska babcia – synonim największej skarbnicy wiedzy o rodzinie oraz jej tradycjach.
Pracownia powstała byś miał możliwość poznania imion i losów Twoich babć, prababć, prapra…!

Specjalizujemy się w kwerendach archiwalnych na Śląsku oraz dopełniających je usługach.
Dzięki doświadczeniu, mobilności i aktywności w dziedzinie genealogii nie straszne nam żadne wyzwania.
Z dumą angażujemy się  w działalność towarzystw genealogicznych
oraz lokalne inicjatywy służące podtrzymywaniu pamięci o przeszłości regionu.

Psst! Godomy po ślonsku!

 

* * *

Ewa Granieczny – Ślązaczka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od kilku lat nieustannie przebywająca
w śląskich archiwach, urzędach i instytucjach kultury. Autorka opracowania o rodzinach z
Knurowa
w XIX wieku oraz licznych publikacji o tematyce genealogicznej. Członkini Górnośląskiego Towarzystwa
Genealogicznego i Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, a także wolontariuszka projektów.

* * *

OFERTA


Wybierz najbardziej odpowiadającą Twoim oczekiwaniom propozycję lub napisz, wtedy stworzymy indywidualną ofertę.

Formularz Cię nie zobowiązuje, wysyłając go otrzymasz ode mnie wiadomość zwrotną z darmową wyceną.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Facebook